Disclaimer voor www.holetherm.nl

Holetherm verleent u hierbij toegang tot www.holetherm.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Holetherm behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder hierover mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Beperkte aansprakelijkheid

Holetherm spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onbedoeld onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Holetherm. Productomschrijvingen, serienummers en maatvoeringen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

Alle exclusieve publicatierechten en rechten van intellectueel eigendom betreffende teksten en afbeeldingen, getoond op deze website, liggen bij Holetherm. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maakt inbreuk op deze intellectuele rechten.

Overig

Holetherm is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van de getoonde content of delen daarvan, in welke vorm dan ook, op publiekelijk toegankelijke plaatsen, dient vooraf schriftelijk te worden verzocht, waarna toestemming wordt verleend door Holetherm.

Holetherm
Laagerfseweg 29
3931 PC Woudenberg
Nederland
Email: lewo@lewo.nl

© 2019 Holetherm - All rights reserved - Design and build by Tili Eindhoven