Nieuwe telg aan de Holetherm familie toegevoegd

Na de zomer leverbaar: Holetherm Dubbelwandig geïsoleerd 100/150 mm!

Het Holetherm Dubbelwandig geïsoleerd was van oudsher leverbaar in de diameters voor de sfeerhaarden en kachels vanaf 125 mm. Met de introductie van de pellet kachel ontstond de vraag naar het kleinere DW 80 mm systeem. Dat is nu al sinds een aantal jaren op de markt. Echter, daarmee ontstond ook een ‘leemte’ tussen de DW 80 en 125 mm. Vanwege de toenemende vraag, is de leemte vanaf heden ingevuld met de nieuwste Holetherm telg: DW 100 mm.

Het systeem bestaat uit alle bekende en belangrijke onderdelen, die ook bekend zijn van de andere diameters. Uiteraard voldoet ook deze nieuwe diameter aan de Europese en nationale normen. Holetherm DW 100 mm draagt het verplichte CE-merk volgens de NEN-EN 1856-1 norm. Verder zijn uiteraard ook de toegepaste materialen en productietechnieken gelijk aan de andere diameters, waardoor ook het Holetherm DW 100 mm tot de beste dubbelwandig geïsoleerde systemen van Europa gerekend mag worden!

 


Perscommuniqué Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) naar aanleiding van brief Platform Houtrook en Gezondheid aan de Staatssecretaris van I en W, Mevrouw Stientje van Veldhoven

De NHK is de afgelopen 2 jaar deelnemer in het Platform Houtrook en Gezondheid geweest en als zodanig mede opsteller van bovengenoemde brief aan de Staatssecretaris.
Dat wil niet zeggen dat de NHK alle punten in de brief onderschrijft. De brief is een compromis tussen 23 organisaties.

Houtrook kent vele facetten. Het zijn niet alleen houtgestookte toestellen die binnenshuis worden gebruikt, maar ook vuurkorven, buitenstookplaatsen, het stoken van afval, zogenaamde vreugdevuren, etc. die tot veel overlast leiden en waarop de NHK nauwelijks of geen invloed heeft.

De NHK dringt al jaren aan om strengere normen voor hout- en pelletkachels in Nederland te introduceren zoals onze buurlanden (België, Duitsland, Groot Brittannië) al hebben gedaan. Helaas zijn de strengere Europese normen (volgens Ecodesign) voor hout- en pellettoestellen uitgesteld tot 2022. De branche dringt erop aan die normen alsnog zo snel mogelijk in Nederland in te voeren.

Ook vindt de NHK dat er afspraken moeten komen over wie een toestel mag installeren en onderhouden. Net zoals er nu afspraken komen voor de installatie van gastoestellen vanwege de CO problematiek. Een toestel kan technisch nog zo goed zijn, als het verkeerd wordt geïnstalleerd kan dit leiden tot overlast of zelfs tot onveilige situaties.

Niet weg te cijferen is dat hout- en pellettoestellen momenteel een grote bijdrage leveren aan hernieuwbare energie. 15% van onze hernieuwbare energie is momenteel afkomstig van haarden en kachels op biomassa (hout en pellets).
Volgens een recent rapport (januari 2018) van de Gezondheidsraad draagt alle verwarming door particulieren voor 1,2% bij aan de fijnstofuitstoot (PM 2,5) in Nederland. Dat wil zeggen dat houtstook ver onder de 1% zit. Desalniettemin wil de NHK dit cijfer de komende jaren halveren en met alle partijen zo goed mogelijk samenwerken om dit te realiseren.

Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche
13 maart 2018


Perscontact
Voor meer informatie of interviews kunt u contact opnemen met:
Gert Kooij, woordvoerder NHK
E-mail adres: secretariat@haardenbranche.nl
Telefoonnummer: (0318) 55 12 60

image description

Holetherm is characterised by:

Exceeding standards

Discharge of flue gases is all about certainty and safety. With respect to this, HOLETHERM never compromises. We leave nothing to chance. Therefore, we ensure that in production and in the final inspection, our products exceed the standards.

Thin-walled pipes

HOLETHERM only supplies thin-walled pipes (0.4 or 0.5 mm). This is a conscious choice, because a thin-walled tube is lighter and, therefore, easier to assemble. In addition, there is better 'draught' in the thin-walled pipe and more heat dissipation occurs when a single-walled tube is installed in a living / working space.

Top quality

Holetherm products are excellent quality. They are produced in the heart of the Netherlands, by people who know their profession. They are manufactured with the latest production technology. HOLETHERM easily fulfils all applicable safety requirements and quality marks.

Clearly innovative

For a long time, HOLETHERM was the only Dutch manufacturer of laser-welded, laser-cut pipes. The advantage: consistent quality of the flue gas discharge systems manufactured by HOLETHERM. From the first to the last product of the series, regardless of the number. A large part of the production is automated. In this way, HOLETHERM produces quickly and efficiently and the products are consistently high quality.

Excellent insulation

Double-walled products make use of HOLETHERM Insulfrax (ceramic blanket) as insulation. The Insulfrax blanket provides more uniform and better insulation than mineral wool or insulation granules and can withstand extremely high temperatures. It is not only more durable, but also safer because uniform insulation provides better protection against chimney fires.

Guarantee

HOLETHERM offers a ten to thirty (!) Year Guarantee, depending on the system you choose, provided the products are properly installed by qualified installation company.

Special work is finished quickly

Despite the extensive HOLETHERM range, installers sometimes need special work, such as adapters, which can connect our products to other brands. No problem. Custom products can be delivered within a few days.

Extensive range

The HOLETHERM range is particularly extensive. You will find almost everything you, as an installer, need. Moreover, we have all our products in stock. Orders can be delivered quickly.

Holetherm
Laagerfseweg 29
3931 PC Woudenberg
The Netherlands
Email: lewo@lewo.nl

© 2019 Holetherm - All rights reserved - Design and build by Tili Eindhoven